Το AthensBook στη Ναυτεμπορική!

The AthensBook Team

Στο χθεσινό φύλλο (Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009) της Ναυτεμπορικής και συγκεκριμένα στο ένθετο ‘eWorking’ φιλοξενείται μια σύντομη παρουσίαση του AthensBook υπο μορφή συνέντευξης.