Υπηρεσίες Τοποθεσίας και Μπαταρία στο iOS 7.1

Από τα μέσα Δεκεμβρίου το AthensBook 2.0 είναι διαθέσιμο και υποστηρίζει πλήρως και εγγενώς το iOS 7. Τις τελευταίες ημέρες κάποια μέλη της κοινότητάς, μας ενημέρωσαν πως στο iOS 7.1 παρατήρησαν αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας και θεώρησαν πως γι’αυτό οφείλεται το AthensBook. Αυτό είναι μια λανθασμένη εντύπωση που οφείλεται σε κάποιες από τις αλλαγές που εισήγαγε η Apple στο iOS 7.1.

Background App Refresh

Μια από τις νέες λειτουργίες του iOS 7 είναι το Background App Refresh. Αυτή η νέα λειτουργία ‘ενεργοποιεί’ τις εφαρμογές που δεν είναι στο προσκήνιο, σε τακτά διαστήματα, εφ’όσον το ζητήσουν, για να τρέξουν κάποια συγκεκριμένη δική τους ρουτίνα. Στα πλαίσια του Background App Refresh, εντάσσονται και οι ‘Υπηρεσίες Τοποθεσίας’ και έτσι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο iOS ενδέχεται να ενεργοποιηθεί για να ενημερωθεί.

Το AthensBook δεν κάνει χρήση της λειτουργίας αυτής, δεν λειτουργεί δηλαδή σοτ παρασκήνιο, ενώ κάνει πολύ περιορισμένη (χρονικά) χρήση των Υπηρεσιών Τοποθεσίας για να βρεί την θέση σας. Στις δικές μας δοκιμές, και με βάση τα στοιχεία που δεχόμαστε καθημερινά από τους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες μας, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο iOS 7.1 που να σχετίζεται με το AthensBook.

Το πιο πιθανό είναι πως τα προβλήματα μπαταρίας που αντιμετωπίζουν οι — ελάχιστοι — χρήστες του AthensBook που μας ανέφεραν το θέμα, οφείλονται σε κάποιο bug της Apple ή κάποια άλλη εφαρμογή. Όμως αν πιστεύετε πως το AthensBook ευθύνεται για κάτι μπορείτε:

Να απενεργοποιήσετε το AthensBook από τον κατάλογο των έφαρμογών που έχουν ενεργοποιημένη την λειτουργία ‘Background App Refresh’ και να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα που έχετε, στέλνοντας μας ένα email στο support@athensbook.gr.

Κάθε νέα έκδοση που διαθέτει ένας κατασκευαστής λογισμικού, όπως η Apple, η Google ή εμείς, ενδέχεται να έχει κάποια προβλήματα ή σφάλματα. Από την πλευρά μας κάνουμε ιδιαίτερα ενδελεχείς ελέγχους στις εφαρμογές μας και διαθέτουμε άμεσα διορθωτικές εκδόσεις όταν βρεθούν κρίσιμα σφάλματα, ενώ στον σχεδιασμό τους κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαλείψουμε περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή όγκου δεδομένων.