Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Privacy Policy

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ως μέρος της λειτουργίας τους, το AthensBook/ThessBook για το iPhone και Android συλλέγουν τις παρακάτω πληροφορίες από τους χρήστες του όπως προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι μεταφορές των δεδομένων από τις συσκευές των χρηστών προς τους διακομιστές μας πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα κρπτογράφησης (TLS). Ακολουθεί ένας κατάλογος των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη χρήση των εφαρμογών smartphones, τις υπηρεσίες και εφαρμογές του Ιστού καθώς και τον ιστότοπο του AthensBook/ThessBook:

Δεδομένα θέσης: το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του χρήστη κατά την εκάστοτε χρήση των AthensBook/ThessBook. Επιπλέον, μεταφέρονται, ανώνυμα και σε συντετμημένη μορφή, στην συνεργαζόμενη εταιρία Cosmical Technology, αποκλειστικά με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας GEO|ADS.

Αναγνωριστικός Κωδικός συσκευής: ο αριθμός αυτός προσδιορίζει μοναδικά τη συσκευή, χωρίς να αποκαλύπτει το σειριακό της αριθμό, το IMEI ή άλλα προσωπικά συσχετίσιμα στοιχεία και παρέχεται ως λειτουργία στους παρόχους εφαρμογών για τη πλατφόρμα από τους κατασκευαστές της συσκευής.

Η IP διεύθυνση των χρηστών των AthensBook/ThessBook καταγράφεται στα logs του διακομιστή κατά την χρήση της εφαρμογής. Οι διευθύνσεις αυτές δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.

Δεδομένα Χρήσης των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της εκτέλεσης της εφαρμογής, των αστοχιών και σφαλμάτων, της επίδοσης, των συνεδριών του Ιστού και των παραμέτρων αυτών καταγράφονται, διατηρούνται και αναλύονται.

Άλλες Προαιρετικές Πληροφορίες: Οι εφαρμογές AthensBook/ThessBook για smartphones ζητούν από τους χρήστες τους, προαιρετικά και εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να υποβάλλουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους κατά την εγγραφή. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επικοινωνία της Susuko Maka, LLC και της Cosmical Technology με αυτούς τους χρήστες σχετικά με την εφαρμογή καθως και την ενημέρωσή τους για νέες λειτουργίες και υπηρεσίες και την υπενθύμιση/επιβεβαίωση στοιχείων που αφορούν τον λογαριασμό τους.

Στην εφαρμογή Ιστού του AthensBook, οι χρήστες μπορούν να αφήσουν σχόλια και βαθμολογίες για συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Η λειτουργικότητα αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού Facebook και κάνοντας χρήση της λειτουργίας Facebook login, μας επιτρέπει να ταυτοποιούμε τον χρήστη που επιθυμεί να σχολίασει ή βαθμολογήσει κάποιο σημείο. Στα πλαίσια της λειτουργίας Facebook login μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως το όνομα και η διεύθυνση email του σε εμάς.

Επιπλέον προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να ζητηθούν σε κάποιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης, ημερομηνίας γέννησης, τηλεφωνικού αριθμού, ή διεύθυνσης email μεταξύ άλλων, ως προϋποθέσεις προαιρετικών επιπλέον υπηρεσιών που χρειάζονται τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων newsletters, υπηρεσίες επί πληρωμή που παρέχονται από τη Susuko Maka LLC, την Cosmical Technology ή άλλους συνεργάτες τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε χρήση αυτών των επιπλέον, προαιρετικών υπηρεσιών θα ενημερώνονται σχετικά για όποιους συμπληρωματικούς Όρους ή ΠΠΠΔ ισχύουν και καλύπτουν τη χρήση αυτών των υπηρεσιών πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους σε αυτές.

Προσωπικά δεδομένα (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί ακόμη να ζητηθούν από τους χρήστες στον δικτυακό τόπο των AthensBook/ThessBook (www.athensbook.gr και τυχόν subdomains) κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της Susuko Maka, LLC με αυτούς τους χρήστες, με θέμα τις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που έχουν υποβάλει μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Cookies. Οι ιστότοποι AthensBook/ThesBook και οι εφαρμογές Ιστού που βρίσκονται σε αυτούς ενδέχεται να κάνουν χρήση cookies για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών, παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου, κλπ. αυτά τα cookies θα είναι διαθέσιμα μόνον από τα ονόματα χώρου www.athensbook.gr και thessbook.gr και τους υποχώρους αυτών.

Σε καμία περίπτωση η Susuko Maka, LLC ή/και οι συνεργάτες της δεν θα μοιραστούν τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη, εκτός και αν οι χρήστες συμφωνήσουν/επιτρέψουν κάτι τέτοιο μέσω της αποδοχής συμπληρωματικών Όρων Χρήσης ή ΠΠΠΔ.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα χρήσης των εφαρμογών διατηρούνται, αναλύονται και συνδυάζονται με στοιχεία λογαριασμών χρηστών και άλλα δεδομένα για να βελτιώσουν την εμπειρία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση και να κατανοήσουμε καλύτερα πως χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές μας. Οι πληροφορίες που αφορούν τα σφάλματα και τις αστοχίες αλλά και τις επιδόσεις των εφαρμογών μας μας βοηθούν να διορθώσουμε προγραμματιστικά λάθη, να αντιδρούμε εγκαίρως σε σφάλματα δικτύου και κακόβουλες χρήσεις/επιθέσεις κατά των συστημάτων μας και να βελτιώνουμε συνολικά την εμπειρία χρήσης των προϊόντων μας.

Τα AthensBook/ThessBook χρησιμοποιούν την υπηρεσία προβολής για κινητές συσκευές GEO|ADS. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει προβεβλημένα εμπορικά μηνύματα συνεργατών και πελατών του AthensBook/ThessBook, πολλές φορές σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του χρήστη. Για την λειτουργία της η υπηρεσία αυτή απαιτεί δεδομένα θέσης του χρήστη· αποστέλλουμε ανωνυμα, μειωμένης χωρικής ανάλυσης γεωγραφικά στίγματα στην υπηρεσία GEO|ADS. Τα εμφανιζόμενα μηνύματα δεν είναι σε καμία περίπτωση εξατομικευμένα και δεν συνιστούν direct marketing. Τα δεδομένα θέσης υπόκεινται μόνον σε στατιστική, ανώνυμη επεξεργασία για την αξιολόγηση της χρήσης των εφαρμογών και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους.

Το AthensBook/ThessBook συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και διαθεσιμότητας του συστήματος του και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό (εξασφάλιση καλής λειτουργίας κλπ) στοιχεία λογαριασμών χρηστών, συσκευών αυτών και δεδομένων θέσης.

Άλλα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλονται από τους χρήστες μας για λόγους επικοινωνίας μαζί μας, για τη χρήση επιπλέον προαιρετικών υπηρεσιών, όπως newsletters, υπηρεσίες επί πληρωμή, πληροφοριακές, υπηρεσίες συναλλαγών ή άλλες που προσφέρουμε εμείς ή τρίτοι παραμένουν εμπιστευτικά και δεν δίδονται σε τρίτους χωρίς την ρητή άδεια του χρήστη, όπως ορίζεται σε τυχόν συμπληρωματικούς Όρους Χρήστης ή ΠΠΠΔ των υπηρεσιών αυτών.

Εφαρμογή

Η Susuko Maka, LLC θα αξιολογεί τακτικά τη συμμόρφωση της λειτουργίας της εφαρμογής και σχετικών υπηρεσιών με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην ΠΠΠΔ

Η παρούσα ΠΠΠΔ μπορεί να αλλάξει. Σε καμία περίπτωση δεν θα περισταλούν τα δικαιώματα του τελικού χρήστη υπό αυτή την άδεια, χωρίς την ελεύθερη, ρητή, και ειδική συγκατάθεσή του. Ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσης θα είναι μικρές. Κάθε έκδοση της ΠΠΠΔ θα προσδιορίζεται από την ημερομηνία εφαρμογής, στην κορυφή της παρούσας σελίδας.

Αν έχετε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την ΠΠΠΔ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας από αυτήν την ιστοσελίδα, ή με επιστολή στην διεύθυνσή μας (βλ. παραπάνω)

Privacy Policy

What we Collect from you

As part of their operation, AthensBook/ThessBook for iOS and Android collect several pieces of data from its users as they use the provided services. All data is stored within the EU and all transfers take place using the latest international industry encryption standards (TLS). Here is a list of the information collected during the use of the mobile applications, the web services and web applications as well as the web site of AthensBook/ThessBook:

Location Data: the device’s longitude and latitude during use of AthensBook/ThessBook. This data is essential to the provision of the services of the applications. Additionally, location data is transmitted, anonymously, independently and in truncated form, to our partner, Cosmical Technology, for the sole purpose of the provision of the GEO|ADS service.

Device ID: a string that uniquely identifies a device, without disclosing its serial number, IMEI, or other personally identifiable hardware codes. The device identifiers used have been created by the platform manufacturers as a way for third party application developers to identify these devices.

The IP address of AthensBook/ThessBook users is recorded on server logs during the use of the application. IP addresses are not processed in any other way.

Usage data of the applications, including program execution, failures, errors, performance, web sessions and their parameters is kept and analyzed.

Other Opt-In information: AthensBook/ThessBook mobile applications request their users to, optionally, provide an email address during the sign-up process. This email address is used exclusively for the purpose of contacting users for matters related to the service, informing users about new features and services and reminding them of their account details.

On the AthensBook Web application, users can leave tips and ratings for specific points of interest. This functionality requires the users to connect to AthensBook using the Facebook login feature and should the user decide to use it provides us with the users’ full name and email address.

Users may occasionally be asked to provide additional personal data, such as their full name, address, date of birth, telephone number, or email address  as part of opt-in services that need this information, including but not limited to newsletters, or paid services offered by Susuko Maka LLC, Cosmical Technology or other partners. In these circumstances those users wishing to opt-in to these services will be informed accordingly of any supplemental Terms and Conditions and/or Privacy Policies that cover those services before or along with any request for additional information.

Users’ personal data (name, email address) will be collected on the AthensBook/ThessBook web site (www.athensbook.gr and its subdomains), when they choose to use the contact form to communicate with Susuko Maka, LLC/Cosmical Technology. This data may be used for the sole purpose of contacting users about their specific requests, questions or comments.

Cookies. The AthensBook/ThessBook web site may install cookies on visitors’ computers, in order to improve its services; such cookies will only be accessible from www.AthensBook/ThessBook.gr and its subdomains. The above data will be used exclusively for the provision of the services of AthensBook/ThessBook as well as accompanying services (e.g. AthensBook Treats!).

Under no circumstances will Susuko Maka, LLC and/or its partners share any user data with third parties, unless users specifically allow it/them to do.

What we do with this information

We make use of collected information to improve our products and services. Application usage data is kept, processed and combined with user account information and other data to help us improve our products and services, provide personalized information and understand how our applications are used. Information pertaining to application errors and failures, performance and execution is also communicated to us to help us fix programming errors, respond to network outages and attacks to our systems and improve the user experience of our products.

AthensBook/ThessBook use GEO|ADS, a mobile advertising platform that provides promotional messages, including messages with location-based content to our users; for the GEO|ADS service to function, it requires user location data; we send truncated, anonymous location data to the GEO|ADS service. The presented messages are not tailored to a specific user profile and do not constitute direct marketing. GEO|ADS Location data is only subject to statistical, fully anonymous processing for the evaluation and improvement of the service.

AthensBook/ThessBook collects, stores and processes device identifiers, user account information and location data exclusively for the security, availability and improvement of the AthensBook/ThessBook services and its data.

Other personal information given to us by our users for the purposes of communicating with us, for the use of additional opt-in services, such as newsletters, paid, informational, transactional or other services offered by us or third parties is kept private and never disclosed to third parties without the explicit consent of the user and as specified in the supplemental Privacy Policies that govern said services.

Enforcement

Susuko Maka, LLC will periodically review the compliance of AthensBook/ThessBook and its services to the terms of this Privacy Policy.

Changes to the AthensBook/ThessBook Privacy Policy

This Privacy Policy may change from time to time. Under no circumstances will such changes limit the rights of end users, absent their explicit consent. In most cases, changes to this Privacy Policy will be minor. The current version of the AthensBook/ThessBook Privacy Policy will be identified by the “last updated” date on the top of this page.

Should you have any questions, comments or complaints regarding this Privacy Policy, you are encouraged to get in touch either using the contact form on this web site, or by mail at our company address (see above).